Hypnoterapi

Sådan bruger jeg hypnose og hypnoterapi til at hjælpe dig med at skabe den forandring, du ønsker:

En altomfattende tilgang til forandring

Altomfattende betyder at arbejde med det bevidste sind (den synlige spids af isbjerget) i kombination med det underbevidste (vores programmer) og det ubevidste sind (krop) – begge to det usynlige under isbjerget. Når det er gjort, mens klienten er i den modtagelige hypnotiske tilstand, tillader hypnoterapi den intellektuelle ændring at blive LEGEMLIGGJORT og fuldt ud integreret, så HELE selvet er opdateret. Hyponterapi udmønter sig i de ønskede resultater på en måde, der føles naturlig og nem. At vide er ikke nok, det skal udleves i praksis, hvis der skal opnås nye resultater.

Vi er DUAL BEINGS

Vores magt som mennesker er misforstået og totalt undervurderet på grund af en manglende forståelse af, at vi er ‘dobbelte væsener’, hvilket betyder, at vi har en todelt bevidsthed. Håndtering af ‘selvet’ involverer et forhold mellem vores fysiske selv; vores personlighed (eller ‘begrænset intelligens’) og vores ikke-fysiske selv; vores sjæl (eller ’uendelig intelligens’). Dette forhold er nøglen til vores individuelle skabelse af vores resultater og vores erfaring.

Sagt på en anden måde: Sind, hjerte, krop OG et liv med sjælen integreret, som hypnoterapi hjælper med, fletter vi ind i vores rejse mod selvforståelse. Hypnoterapi er det redskab, der giver os mulighed for at udforske dybere lag af vores bevidsthed, hvor vores sjæl og personlighed mødes. Denne integration sætter os i stand til at skabe det liv, vi søger at leve. AT STYRE dette forhold mellem vores fysiske selv (personlighed) og vores ikke-fysiske selv (sjæl) er nøglen til den INDIVIDUELLE succes og lykke, vi alle søger! Der er ikke én vej til succes, der er VORES EGEN vej til succes. Hypnoterapi er et værdifuldt redskab til at udforske og forme denne personlige rejse mod selvrealisering.

Det kan betyde en ALL INCLUSIVE løsning, hvor dit 'problem er løst' OG din livsstil forbedres gennem hypnoterapi

De fem væsentlige elementer i både transformations- og optimeringsændringer er:

Din personlighed (tanker, følelser og handlinger), din sjæl og universet og dets love!

Når vi HARMONISERER vores personlighed med vores sjæl i overensstemmelse med universelle love, åbner vi op for en version af os selv, der er højere, bedre og bedst. Denne forvandling er i tråd med principperne i hypnoterapi, hvor vi påvirker vores tanker for at opnå det, vi ønsker, og forvandler det usete til det synlige. Det indebærer at bruge vores fantasi til at FORÅRSAGE positive resultater!

Som Gandhi sagde,`VÆR den forandring, du ønsker at se! ‘ .

Vær det og du vil se det! Hvilket betyder at skabe ud fra det ikke-fysiske og gøre det fysisk; fra sind (bevidsthed) til legemeliggørelse! Dette koncept er kernen til voresQuantum Hypnosis’ (Kvante Hypnose) arbejde. Det er ikke nødvendigt at kunne forstå,  hvordan vi sammen når i mål, for at kunne nyde effekten og glæden af det (lidt ligesom at bruge strøm i det daglige – uden at vi nødvendigvis forstår hvordan elektricitet virker).

Som Einstein sagde:

Fantasi er vigtigere end viden. Fantasi er sjælens sprog. Vær opmærksom på din fantasi, og du vil opdage alt, hvad du behøver for at blive opfyldt.’

I dine sessioner med mig:

Uanset om det er hypnoterapi du søger, bedre resultater eller en vaneændring, kan jeg hjælpe dig med at lave omstillingen ved hjælp af hypnoterapi i kombination med yderligere værktøjer.

Videnskaben har bevist, at det er vores cellers miljø i vores krop, der signalerer vores gener (epigenetik) og derved påvirker vores helbred! Kvaliteten af dette cellulære miljø er påvirket af vores holdning (vores tanker og følelser). Kort sagt er vores biologi påvirket af vores tro eller mere specifikt vores måde at være på! Glade tanker, glade krop! Så vores tankekraft påvirker vores helbred såvel som vores lykke, og hypnoterapi er et kraftigt værktøj, der kan hjælpe med at omvende vores negative tankemønstre.

Uanset om vores fokus er på noget virkeligt eller indbildt, påvirker det os og vores kreationer. I hypnoterapi hos mig lærer du, hvordan du mestrer dit indre ‘miljø’, i hypnoterapi som i dine ’vågne’ tilstand, for at positivt påvirker dit velvære og dine manifestationer.

Jo mere du investerer i din forandringsproces, jo bedre bliver dine resultater. Vid at jeg går all-in og gør du det også, så gør vi begge vores del for at du skabe en varig ønsket forandring ved hjælp af hypnoterapi.

Jeg er dedikeret med en stil, der er ambitiøs, empatisk og interaktiv!

Vores kernearbejde sammen handler om ‘at kende dig selv og vær tro mod dig selv `via selvregulering og hypnoterapi.

Afslutningsvis er DU produktet i dit liv, der producerer dine resultater. Jo bedre du forstår dig selv og jo mere du tager kontrol over dit liv, jo bedre bliver dit liv.

Med hypnoterapi vil du lære:

Vores formål med hypnoterapi og at leve generelt er glæde; at skabe glædeligt samt at nyde vores glædelige kreationer!

Vores mest gavnlige måde at være på og frekvens af vibrationer er, “glad i mit ’nu’ og ivrig efter mere!”

Vi er magtfulde skabere i et ubegrænset univers, hvor alle ting er mulige, og ved at vide det og vælge det, kan det blive vores virkelighed. Dette er hvad Quantum Hypnosis’ (Kvante Hypnose) består af.

Hør hvad tidligere klienter siger