Behandlingsmuligheder

Hvad er det, jeg oplever, som jeg vil have hypnose eller hypnoterapi for at lindre?

Det kan være en nagende følelse , der plager dig:

et hul, der skal fyldes op, en rastløshed, du gerne vil være fri af, en flugt fra en følelse af pres eller ansvar, der føles for meget, et forsøg på at ignorere/undslippe livet/dysfunktion, at ville bedøve en følelse af utilstrækkelighed, selvhad eller smerte eller acceptere mindre end du ved er muligt!

Uden bedre strategier kan vi distrahere os selv MIDLERTIDIG fra disse ubehagelige følelser og prøve at have det godt ved at henfalde til X. Når det bliver til overforbrug, gør det X- adfærden problematisk.

Adfærden for overforbrug kan være:

Hypnose og hypnoterapi kan effektivt behandle eller lindre denne adfærd.

Når det ‘virkelige problem’ eller årsagen konstant undgås eller ignoreres og bliver ‘kronisk’, kan det resultere i depression, lavt selvværd og/eller tillid, stress, angst, funktionelle lidelser, paranoia, isolation, spiseforstyrrelser, vægtøgning, søvnløshed eller hvor tilstanden bliver fysisk og kroppen siger fra såsom ved smerte eller sygdom.

Disse ovennævnte personligheds- og/eller kropsændringer kan blive positivt påvirket eller vendt af hypnoterapi.

Et andet form for ubehag, der kan behandles effektiv er angst. At leve med en fobi kan føles som en fængsel. Hypnoterapi kan effektiv behandle frygt for ikke at være god nok eller gøre det godt nok, eller frygt for : at flyve, tandlæge eller lægebesøg, opkastning, edderkopper, bier eller hvepse eller andre dyre, eksamener, præsentationer, nåle, sygdom, at køre bil, at ride, højder, søvn og at være social (eller rødme).

Yderligere forandringsområder, hvor hypnoterapi er en effektiv behandling, er:

 1. Frisættelse af smerten fra tidligere traumer, herunder – PTSD (posttraumatisk stresslidelse), skilsmisse, separation, misbrug, tab, afhængighed, mobning, at føle sig anderledes; at ikke blive set, hørt eller forstået, sygdom, social isolation, fortrydelse, seksuel dysfunktion, en tvungen forandring, flytning eller fyring.
 1. Sætte fortidens negative virkninger fri ved at frigive de ‘kroniske’ mønstre af negative følelser såsom:

  Frygt, vrede, hævn, skam, skyld, sorg, apati, fortvivlelse, usikkerhed, uværdighed, jalousi/misundelse, had, usikkerhed, kedsomhed, frustration, utålmodighed, overvældet, overbelastet, bekymret, tvivlsom, skyld, tristhed, sorg, magtløshed, modløshed, nederlag, skuffelse.
 1. Forbedring af et problemfyldt eller brudt forhold – på arbejdet, med familie eller sviger familie, ven, partner eller i et socialt miljø.

Optimeringsændringer jeg kan hjælpe dig med involverer:

At løfte dit mindset og justere dit forhold til – dig selv (agtelse, selvværd og/eller selvtillid), succes, sundhed, rigdom, kærlighed, glæde, frugtbarhed, identitet, relationer, intimitet, frihed, skabelse – så du kan leve livet på det niveau du ønsker, som den person du ønsker at være!

Det, der gør os frie og løfter os, er at være vores autentiske jeg, som gør os i stand til at leve et ægte og ærligt liv, der repræsenterer vores sande jeg, hvor vi kender os selv godt nok og på en måde, der tjener os, så vi kan leve, som vi vil. At leve som den sande skaber vi er, i kontrol over os selv, i vores liv. At skabe et liv, der føles godt for os!

Dette er varig lykke og lykke er succes!

Hvis dette giver genklang, og du er klar, kan jeg hjælpe dig med at skabe den forandring, du ønsker.

Hvad er hypnose og hypnoterapi, og hvorfor er det så effektivt?

Hypnose er ikke:

 1. Om vilje eller en viljekamp mellem hypnotisør og klient
 2. Om tab af kontrol
 3. Om manipulation eller bedrag

Mit arbejde som hypnoterapeut omfatter:

 1. Indsamle de relevante data – hvad skete der, hvad er uønsket i din nuværende oplevelse, og hvad vil du i stedet?
 2. Fjerne misforståelsen, traumet eller begrænsningen – ved at finde årsagen og frigive den og omformulere den. En ændring i perspektiv er et ændret liv!
 3. Assistere i en opdatering af operationelle systemer meget som en ’computer coder’ – dvs at hjælpe med at opgradere den dysfunktionelle software af selvsabotage fra fortiden og erstatte den med software til succes i nu’et. Det sætter dig på en ny vej til en klar destination som et nyt dig!

Den hypnoterapeutiske praksis, jeg bruger til at opnå de ovennævnte tre ting samtidigt og i en perfekt kombination, er 5-PATH metoden, som står for ” 5 Phase Advanced Transformational Hypnosis “. Det er en metode, der er kraftfuld, effektiv og systematisk i sin tilgang til hypnose og hypnoterapi, der integrerer nogle af de mest kraftfulde hypnoseteknikker og processer i ét komplet system. Det er en resultatorienteret proces, hvor forandringer er målbare mellem sessionerne og er en distinktiv praksis ikke alle hypnotisøre er uddannet i.

Hvad er hypnose?

Hypnose refererer til en ændret sindstilstand, hvor sindet er åbent, modtageligt, fokuseret, opmærksomt og accepterer det, der siges, som sandheden. Dette fører til, at tilsvarende adfærd er en realitet, når man er i vågen tilstand. Forandringen er inkorporeret og integreret i alle tre dele af sindet, der er ansvarlige for at skabe vores virkelighed – det bevidste, underbevidste (vores programmer) og ubevidste sind (vores krop). Disse ændringer er dybe, permanente og umiddelbart effektive. De udmønter sig i forandring, der føles diskret, naturlig og nem. Det engagerer HELE selvet, hvilket betyder, at vores tredelte fysiske selv – sind, hjerte og krop – bringes i harmoni med hinanden på en måde, der giver genlyd med vores indre ikke-fysiske selv – vores sjæl (uendelig intelligens).

Hvorfor er hypnose effektiv?

Vores adfærdsvaner og overbevisninger er to væsentlige bidragydere til vores opfattelse og skabelse. En opgradering af disse under hypnose, gør nye kreationer mulige. Den hypnotiske tilstand frigør kroppen for sit ‘autopilot’-program og genindstiller det. Udover at opdatere det operationelle system i underbevidstheden, er det også en uvurderlig kilde til indsigt i årsagen til dysfunktion og sabotage af sig selv.

Min rolle er at være en coach mellem dit underbevidste og dit bevidste sind og at hjælpe dig med at forstå din blokering. Denne indsigt hjælper dig til bevidst at forstærke og vedligeholde de ønskede ændringer, som det nye dig . Korrektion af det gamle mig til det nye mig i den hypnotiske tilstand er så effektiv, at det resulterer i ændringer, der tidligere har virket umulige, mulige.

Synes du det er for godt til at være sandt?

Forandring genkendes ved, hvordan den føles (typisk lettere og bedre) og resultater opleves allerede efter den første session, samt mellem de følgende sessioner.

I modsætning til andre terapiformer er hver session målspecifik. Sessionerne arbejder i en rækkefølge hvor de bygger ovenpå hinanden for at skabe en dyb, integreret og varig forandring. Dette er attraktiv, for det gør det muligt at anbefale det antal sessioner, der sandsynligvis kræves baseret på beviser og vores erfaring. Før vi starter, vil vi have en telefonsamtale for at besvare eventuelle spørgsmål og vurdere dine behov for at planlægge det passende antal sessioner, der kræves for at imødekomme forventningerne begge veje.

Klienter deltager typisk i 1-5 sessioner. Taget i betragtning, at klienter ofte kommer med problemer de har haft i årevis, bekræftes det at behandlingen er hurtig og effektiv.

Processen kan virke intens, da den er koncentreret og resultaterne kommer hurtig når man sammenligner det med andre behandlingsformer, du måske allerede har prøvet såsom medicin, besøg hos din læge eller hos en coach, psykoterapeut, psykolog eller psykiater.

Hvad kan jeg forvente i sessionerne?

Min egen erfaring viser, at varig forandring opnås bedst ved at engagere det bevidste sind såvel som det underbevidste og ubevidste sind i forandringerne. For at opfylde dette kriterium er der i hver session samtaler forud for hypnosen, hvor vi sammen forstår, hvad de medvirkende faktorer er til din utilfredshed og ubehag. Det er en vigtig del af din succes i hypnosen, så vi afsætter den nødvendige tid. Dette gør de ‘ubevidste’ faktorer bliver bevidste. Herefter behandles de passende ønskede ændringer i hypnose hvor de relevante begrænsende mønstre er ‘aflæret’ og erstattede med vellykkede og givende mønstre. I en session er omkring halvdelen af tiden dedikeret til ‘bevidste’ samtaler og resten dedikeret til hypnotisk forandring. For teenagere og voksne er den typiske varighed 1,5-2 timer pr. session.

Med hensyn til ‘effekten’ af ændret sindstilstand på grund af hypnose, er det muligt at forsætte din typiske dag efter sessionerne, da du er tilbage til ‘normal tilstand’ indenfor 10-15 minutter.

Ideel klientdeltagelse opnås ved at have et hypnotisk mindset . Det betyder:

 1. At du er klar og stærkt motiveret for forandring
 2. At du ønsker at skabe en forandring for dig selv og ikke for at tilfredsstille en anden
 3. At du er forventningsfuld, hvor du har et håb eller en tro på, at hypnose eller hypnoterapi kan være et effektivt redskab for DIG til at skabe forandring.
 4. At du har en vilje til at engagere sig og blive vejledt i en atmosfære af tillid baseret på rapport.
 5. At du forstår, at det er en tilstand af fokuseret opmærksomhed og ikke nødvendigvis en dyb trance.


Hvis dit besøg er baseret på anbefaling fra en anden eller som et resultat af at have været vidne til en andens succes, som du gerne selv vil opleve, så har du allerede et ideelt ‘hypnotisk mindset’, da du er forventningsfuld og modtagelig.

Min kliniske erfaring som fuldtidshypnoterapeut inkluderer tusindvis af sessioner med klienter i alderen 13 år – 80+ år, fra forskellige baggrunde, kulturer, uddannelser og stillinger så du er i kompetente hænder. (se klienter’s oplevelser)

Hypnose og hypnoterapi er anerkendt af videnskaben og er nu i brug på hospitaler og skoler. Derudover er tankernes og følelsernes kraft på vores adfærd og sundhed unægtelig forbundet og videnskabeligt bevist, som vist i Dr Joe Dispenza’s værk.

En avisartikel fra september 2022 om indførelse af hypnose hos en anæstesilæge i arbejde med børn på Århus Universitetshospital:

Hør hvad tidligere klienter siger